Projekt nr. 41 - Audyt ZGN Śródmieście

Cel projektu:

Kontrola ZGN Śródmieście pod kątem wykorzystania potencjału lokalowego dzielnicy oraz uzyskania przychodów z tytułu najmu lokali użytkowych.

Opis projektu

  • Czemu tak wiele lokali w Śródmiesciu stoi pustych?
  • Jak kształtuja sie przychody ZGN z wynajmu lokali i w jaki sposób sa wykorzystywane?
  • W jak sposób prowadzona jest polityka czynszowo-lokalowa pod kątem potrzeb lokalnych społecznosci?
  • Czy potrzeby lokalnych społecznosci zostały przebadane?
  • Dlaczego zdarzaja sie najemcy z długami wobec miasta przekraczajacymi kilkakrotnie czynsz?
  • Czy łatwo jest przejac pustostan na cele społeczno-kulturalne?

Audyt ZGN Śródmieście pozwoli uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania. Dostosowanie usług do potrzeb mieszkańców zależy od tego jak funkcjonuje Zarząd Gospodarki Nieruchomościami. Dlatego szczegółowe informacje na ten temat są niezbędne do rozwiązania problemów, które dotyczą nie tylko najemców ale pośrednio wszystkich mieszkańców.

Na podstawie audytu zostanie sporządzony raport w postaci infografiki skierowanej do mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych. Będzie podstawą do merytorycznej dyskusji na temat polityki ZGN i rozwiązań mających na celu poprawę stanu przestrzeni publiczenej na terenie dzielnicy.

Koszt realizacji

80 000,00 zł

Zagłosuj teraz!

Pamiętaj, że możesz zagłosować na 5 projektów


fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

O nas

"Miasto jest nasze” to inicjatywa obywatelska grupy warszawiaków zaangażowanych w sprawy miejskie. Pochodzimy z różnych środowisk, na co dzień często się nie zgadzamy, ale łączy nas troska o miasto.