Projekt nr. 34 - Rotacyjny Dom Kultury Na Jazdowie

Cel projektu:

Stworzenie w jednym z domków na Jazdowie centrum aktywności lokalnej. Domek będzie bezpłatnie udostępniony na okres jednego miesiąca wybranym na podstawie konkursu ofert organizacjom, bądź grupom nieformalnym, na otwartą działalność społeczną, kulturalną i artystyczną.

Opis projektu

W jednym z domków fińskich na Jazdowie powstanie centrum aktywności lokalnej. Domek, zarządzany przez specjalnie powołaną radę, będzie bezpłatnie udostępniany na okres jednego miesiąca wybranym na podstawie konkursu ofert, organizacjom bądź grupom nieformalnym, na otwartą działalność społeczną, kulturalną i artystyczną. Zapewni to różnorodność i świeżość prezentowanej oferty. Organizacje oraz grupy nieformalne będą mogły składać wnioski z krótką prezentacją programową. Rada będzie zbierała się co trzy miesiące i z wybranymi wnioskodawcami będzie podpisywać umowę udostępnienia domku.

W ramach projektu domek przejdzie remont i zostanie przystosowany do pełnienia zadań z zakresu kultury i aktywności społecznej. Parter budynku i instalacje sanitarne będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi. W domku będzie zamontowana elektryczna instalacja grzewcza. Sam budynek zostanie również dociepleny, by można było z niego korzystać cały rok. W ogrodzie domku znajdzie się instalacja do wystaw plenerowych, miejsce w którym można realizować koncerty plenerowe (scena,altana) oraz wydzielona strefa do przygotowania posiłków z grillem.

Wstęp na wszystkie wydarzenia organizowane w Rotacyjnym Dom Kultury będzie nieodpłatny.

Koszt realizacji

92 800,00 zł + 4 300,00 zł kosztów eksplatacji rocznie

Zagłosuj teraz!

Pamiętaj, że możesz zagłosować na 5 projektów


fot. facebook.com/jazdow

O nas

"Miasto jest nasze” to inicjatywa obywatelska grupy warszawiaków zaangażowanych w sprawy miejskie. Pochodzimy z różnych środowisk, na co dzień często się nie zgadzamy, ale łączy nas troska o miasto.