Jak zagłosować na projekty w budżecie partycypacyjnym?

Jak można głosować?:

  • Elektronicznie na stronie Budżet Partycypacyjny Warszawa 2015
  • Papierowo przychodząc do Urzędzu Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43 (pomiędzy 20 a 30 czerwca i w godzinach pracy urzędu), wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania.
  • Listownie przesyłając swój głos listownie na adres: Urząd Dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2015”. Uwaga: liczy się data wpłynięcia listu do urzędu, a nie data stempla pocztowego!

Kartę do głosowania papierowego i listownego można pobrać klikając na link i wydrukować samodzielnie, lub też otrzymać w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzkiej 43

Kiedy głosujemy?

Głosowanie odbywa się od 20 do 30 czerwca. W przypadku głosowania listownego liczy się data wpłynięcia listu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Kto może głosować?

Wszyscy mieszkańcy Warszawy, nie tylko ci zameldowani. Podczas głosowania można podać numer Karty Warszawiaka, ale nie jest to konieczne.

Głosować mogą także osoby niepełnoletnie bez dolnego limity więku (wystarczy zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu). Rodzice! pamiętajcie, aby Wasze dzieci także mogą zagłosować.

Ważne informacje

  • Po oddaniu głosu elektroniczne, otrzymasz mail z linkiem potwierdzającym - link należy otworzyć najpóźniej do 30 czerwca, aby głos został uznany za ważny
  • Można zagłosować na maksymalnie 5 projektów. Głosować można tylko raz. Unieważnienie tych zasad skutkować będzie unieważnieniem wszystkich Twoich głosów.

Wszystkie informacje dotyczące budżetu partycypacyjnego znajdzecie także na oficjalnej stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl/

O nas

"Miasto jest nasze” to inicjatywa obywatelska grupy warszawiaków zaangażowanych w sprawy miejskie. Pochodzimy z różnych środowisk, na co dzień często się nie zgadzamy, ale łączy nas troska o miasto.